Trojčlennost jako inspirace / Podněty k řešení sociální otázky – Rudolf Steiner

Poslední kusy, nalezeno ve skladu etc.|Iniciační poznání|O člověku a moudrosti poznání

Cena:360.00
Posledních 10 kusů skladem (03/2024)
Rudolf Steiner: Trojčlennost jako inspirace. Podněty k řešení sociální otázky

Když Rudolf Steiner hledal možnost spravedlivého uspořádání společnosti, hovořil o "sociální otázce" a "sociálním organismu". Je možné říci, že sociální organismus byl tehdy nemocný a tato jeho nemoc vyvrcholila ve dvou světových válkách a dnes je nemocný právě tak. Zdravý bude jedině tehdy, dojde-li k uspořádání společnosti podle určitých principů.

Stěžejní je pochopení zákonitostí lidské společnosti skládající se ze tří sfér, přičemž tyto se od sebe zásadně odlišují. V současné době vládne ve společnosti chaos, protože sféry jsou navzájem promíchané, ačkoliv každá vyžaduje, aby se k ní přistupovala podle jiného principu.

Najdete zde výběr zásadních Steinerových statí a výňatků z přednášek k tomuto tématu. Přehlednou formou seznamuje čtenáře s tím hlavním: s trojčlenností, tj. s uplatněním svobody, rovnosti a bratrství, s postavením práce a nutností zbavit ji charakteru zboží, s podstatou peněz a s otázkou vlastnictví výrobních prostředků a půdy.
 
Čtenáři zde najdou i Steinerem formulovaný hlavní sociální a sociologický zákon, stejně jako text Provolání k německému národu a kulturnímu světu z února roku 1919.

Vybral, sestavil a přeložil Radomil Hradil

Brožovaná kniha, cena 360 Kč.

Posledních 10 kusů skladem (03/2024).