Půda – zdravá – živá úrodná

Domov, rodina, výchova|Příroda|ROZEBRÁNO!

Cena:0.00
Rozebráno!

Půda je základem lidské existence, i když se na to občas zapomíná. Abychom měli co jíst, potřebujeme úrodnou půdu. Tato kniha se zabývá otázkou, co je a jak vzniká půdní úrodnost, co můžeme rozumět živou a zdravou půdou a co můžeme udělat pro to, abychom půdu nevyčerpávali, ale abychom podporovali její úrodnost.


V knize čtenář najde zásadní texty vědců, jako jsou Albrecht Thaer, Justus Liebig či Charles Darwin, příspěvky zakladatelů a průkopníků různých směrů ekologického zemědělství, například Rudolfa Steinera, Alberta Howarda, Eve Balfourové nebo Hanse Petera Rusche, půdoznalců, jako byl Franz Sekera nebo jako je Wilfried Hartl, a také praktických zemědělců. Z různých pohledů se bude čtenáři postupně odkrývat tajemství, skrývající se pod povrchem půdy – tajemství, na němž závisí život nás všech.


• humusová teorie
• význam žížal pro tvorbu ornice
• život v půdě
 hnojení jako oživení země
 půdní úrodnost a koloběh života
 zdravá a nemocná půda
• půda jako živý organismus

• bilance humusu
 jsme půda

 

 

Knihu sestavil Radomil Hradil 

 

Kniha je vázaná (V8), má 274 stran, původní cena 300 Kč.

 

Poslední kusy skladem!

 

 

 

* * *

 

 

 

 

O knize napsali (Zemědělec 24/2015)

 

 

Nová publikace Půda – zdravá, živá úrodná

 

U příležitosti Mezinárodního roku půdy vychází kniha Půda – zdravá, živá, úrodná autora Radomila Hradila. Je počinem, který ocení nejen příznivci udržitelného zemědělství. Statě a pojednání významných zemědělských odborníků, biologů, lékařů a filozofu i běžných zemědělců vytvářejí unikátní záznam proměny našeho pohledu na význam půdy za poslední dvě století. 

 

Kniha je fascinujícím důkazem toho, jak nástup racionality dokázal během relativně krátké doby proměnit postoj společnosti k něčemu po staletí tak pevnému a neměnnému, jako je celostní vnímání země jako živé hmoty a jejího významu v našich životech. Jejím cílem je poukázat na náš současný postoj k půdě, který ve snaze o co největší objektivizaci postupně vede k nutnému odcizení, zároveň pak také čtenářům představuje osobnosti, které dokázaly z tohoto technicistního proudu vystoupit. Převážně chronologicky jsou zde seřazeny texty a přednášky od vědců, zakladatelů a průkopníků různých směrů ekologického zemědělství či půdoznalců od počátku 19. století až po současnost Většina z nich upozorňuje na dopady, které má intenzivní průmyslové zemědělství, a hledá cesty, které lépe naplňují pojetí půdy a její úrodnosti jako živé hmoty.

 

Kniha čtenáře vede vývojovým myšlenkovým kruhem, od celku k detailu a zpět. Dočtete se zde o počátcích zemědělské vědy, která se poprvé snaží postihnout význam půdy pro růst rostlin, seznámíte se zde s humusovou teorií Albrechta Thaera, teorií vyčerpávání půdy a náhradou živin Justuse Liebiga či přelomovou a téměř zapomenutou prací Charlese Darwina o významu žížal pro vznik ornice. Detailní život v orné půdě popisuje ve dvacátých letech Raoul Francé, význam kořenového systému ve třicátých letech Howard J. Dittmer. V době sílící technizace prezentuje poprvé Rudolf Steiner v roce 1924 svou teorii půdy jako živého orgánu a dává tak základ biodynamickému zemědělství a následné budoucímu rozvoji dalších alternativních zemědělských přístupů. Mezi další významná jména v knize zastoupená patří Albrecht Howard, Eve Balfourová, Hans Peter Rusch, Franz Sekera, Wilfried Hartl či Vandana Shiva.

 

Řada textů, přestože jsou mnohdy považovány za přelomové, nebyla nikdy přeložena a v knize tak slaví svou českou premiéru. Je z nich patrné, jak těžké bylo pro vědce počátku 19. století zaujmout k půdě ryze racionální postoj a jak obtížné je dnes, v době vysoce rozvinutého průmyslového zemědělství, tento racionální postoj měnit. Autorem předmluvy je Jiří Urban, jeden z průkopníků ekologického zemědělství u nás a v současné době ředitel Sekce rostlinné výroby v ÚKZUZ. Knihu vydalo u příležitosti Mezinárodního roku půdy nakladatelství Fabula ve spolupráci s Bio-institutem o. p. s.

 

 

O autorovi

 

Radomil Hradil vystudoval fytotechnický obor, specializaci Integrovaná ochrana rostlin na Vysoké škole zemědělské v Brně (dnes Mendelova univerzita v Brně). V současné době se věnuje překladatelské, vydavatelské a publikační činnosti. Je autorem řady knih zabývajících se životním prostředím a duchovní tematikou.

 

Stránku připravila Kateřina Čapounová. Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství.