Golgota, Přehled anthroposofické christologie – Rudolf Steiner

Historie, dějiny|Iniciační poznání

Cena:250.00
Novinka skladem!
Kniha odhaluje mnohá tajemství spojená s postavou Ježíše Krista, například otázku dvou chlapců Ježíšů, proměnu dvanáctiletého Ježíše v chrámu, život Ježíše mezi dvanáctým a třicátým rokem, Ježíšův křest v Jordánu nebo působení Ježíše Krista na Zemi. Rudolf Steiner v knize vysvětluje jak uzdravování nemocných, tak vzkříšení mrtvých, která Ježíš Kristus uskutečnil, podává esoterní výklad Otčenáše nebo tzv. kázání na hoře, objasňuje podstatu zmrtvýchvstání. Přibližuje kroky křesťanského zasvěcení, působení Kristova impulzu a ukazuje tři cesty ke Kristu. Anthroposofie je naukou o vývoji člověka a světa, mysterium Golgoty představuje nejvýznamnější událost tohoto vývoje. Steinerova christologie tak tvoří jádro a základ celé jeho anthroposofie.

Christologie – nauka o Kristu – tvoří jádro anthroposofie. Anthroposofie je naukou o vývoji člověka a světa; mystérium Golgoty představuje nej významnější událost tohoto vývoje. Kniha podává přehled poznatků Rudolfa Steinera k tomuto tématu. Čtenář zde najde podrobně zpracovány například tyto okruhy otázek:

• dva Ježíšové
• Ježíšův život mezi dvanáctým a třicátým rokem
• křest v Jordánu
• Otčenáš
• kázání na hoře
• uzdravování nemocných a vzkříšení mrtvých
• poslední večeře
• ukřižování a zmrtvýchvstání
• éterné ukřižování a druhý příchod Krista
• křesťanské zasvěcení
• cesty ke Kristu

Z díla Rudolfa Steinera vybral a přeložil Radomil Hradil
Jazyková redakce Mária Schwingerová
173. publikace nakl. Fabula

ISBN  978-80-87635-56-8


Vázaná kniha, 240 stran, běžná cena 278 Kč, sleva 10 %, ušetříte 28 Kč

Novinka skladem!