O záchraně duše, Spolupůsobení tří velkých vůdců lidstva – B. Lievegoed

Historie, dějiny|Iniciační poznání

Cena:215.00
Novinka skladem!
Autor v knize, která je jeho závětí, popisuje tři velké duchovní proudy, určující vývoj lidstva. 
V čele každého proudu stojí jeden ze tří velkých vůdců lidstva: 
Rudolf Steiner, Christian Rosenkreutz a Manu. 

Čtenář se seznámí nejen s charakterem těchto proudů, 
ale pozná také dřívější inkarnace jejich představitelů. 

Především ale porozumí jejich intencím a působení ve vývoji lidstva.

(Knihu k vydání připravil Radomil Hradil.)

ISBN: 978-80-87635-57-5

Vázaná kniha, 144 stran, cena 215 Kč
 
Novinka skladem


 
- - - - - 


Ukázka z knihy:

(...) Jednou z raných inkarnací v tomto novém cyklu je inkarnace jinocha ze Sais. V době, kdy se ve starém Egyptě připravoval materialismus – o tom jsme mluvili včera – stála v Ísidině svatyni socha bohyně Ísis, zahalená závojem. Už k lidem nepromlouvala. Říkali jí „truchlící vdova“, protože ji opustil Osíris. Kněží bohyně Ísis si proto říkali „synové vdovy“.

Bylo zakázáno tento závoj nazvednout; jinochovi ze Sais to nedávalo pokoje. Zřejmě to byla temperamentní osobnost, v jednu chvíli totiž závoj halící Ísidinu sochu odhrnul, aby našel odpověď na své naléhavé otázky. Podle zákonů chrámu to byl smrtelný hřích a mladý muž byl popraven.
V dalším vtělení je chlapcem z Naimu, který zemře a je vzkříšen Kristem. Je to první člověk, který prochází křesťanským zasvěcením, provedeným samotným Kristem jako hierofantem. Druhým, kdo prochází takovým zasvěcením, je Lazar, který je totožný s učedníkem Janem. Nikdo zřejmě bohužel nepoložil Rudolfu Steinerovi otázku, co se pak s chlapcem z Naimu dělo dál, a ani o tom nikde nejsou žádné další zmínky. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že byl první, kdo prošel křesťanským zasvěcením, můžeme jistě předpokládat, že se hluboce spojil s bytostí Krista.
Pozdější inkarnací je inkarnace jakožto Mání neboli Manes, který se ve 3. století po Kristu pokusil pokřesťanštit perské zarathuštrovské náboženství, upadající v té době již do dekadence. Stal se zakladatelem manicheismu.

Mání přichází na svět v roce 215 po Kristu jako syn chudých lidí v oblasti dnešního Íránu, tehdejší Persii. Během matčina těhotenství měl jeho otec několikrát sen, ve kterém dostal za úkol opustit rodinu. Vydává se pak k ústí Tigridu a Eufratu, aby se zde připojil k jisté náboženské sektě. Když se Mání narodí, je tedy opět „synem vdovy“. Jeho matka je tak chudá, že ho nemůže sama vychovávat, a Mání je tudíž podle tehdejšího zvyku jako sedmiletý chlapec prodán. Tak se stává otrokem bohaté vdovy. Tato žena velmi brzy pozná zvláštní nadání tohoto chlapce, který se tehdy ještě jmenoval Corbicus. Nakonec ho adoptuje za svého syna.

Když je mu dvanáct let, vdova umírá a on zdědí nejen její pozemské statky, ale také „čtyři knihy Skythianovy“, které vlastnila. Ukáže se, že tento Skythianos, o němž víme, že žil na začátku 2. století jako obchodník mezi Skythií a Egyptem, považoval tuto ženu za svoji učednici. Když byl na cestách, v domě této vdovy se zastavoval.

Mání začne knihy studovat a brzy nato se poprvé setká se svým andělem.....