Průvodce péčí o děti od 1 do 4 let

ROZEBRÁNO!

Cena:0.00
Vyprodáno!

Kniha, která vznikla ze společné práce několika lékařů a zdravotních sester, nabízí anthroposofické podněty týkající se péče, výchovy a různých stránek vývoje dítěte – najdete zde také kapitolu o nemocech a obtížích v dětském věku.


Kniha zohledňuje staré zkušenosti i reálné potřeby dneška, ale ponechává dostatečný prostor k vlastnímu rozhodování a individuálnímu řešení každého problému. Doufáme, že povzbudí rodiče (a ostatní vychovatele), aby si v procesu růstu dítěte stále více uvědomovali vlastní hodnoty a východiska a rozvíjeli výchovné metody odpovídající potřebám současné doby.

 

 

Brožovaná kniha s ilustracemi, původní cena 298 Kč

 

 

* * *

 

 

Ukázka z knihy:

 

Úvod pro české vydání

Ze své praxe s výchovou vlastního dítěte, dlouholeté práce v mateřské škole a v mateřském centru pozoruji, jak sílí potřeba posilovat rodičovské jistoty. Zároveň je klasickou vědou přiznáván stále větší význam výchově v útlém dětském věku. Záleží nám na správném vybavení a dobré organizaci péče o naše dítě, ale náš postoj k výchově a pohled na člověka je neméně důležitý. Není divu že hledáme oporu v odborné i populární literatuře.


Dnes je nabídka literatury pro rodiče a vychovatele tak velká, že není snadné se v ní orientovat a vybrat tu pravou příručku. V nepřeberném množství publikací, převzatých ze zahraničí, narážíme na lákavě upravené knihy s množstvím barevných vyobrazení a nenáročným textem. Tato publikace se obrací spíše k těm zájemcům, které neobtěžuje více přemýšlet o otázkách výchovy a chtějí je vidět v kontextu celého lidského žití.


Narazíte tu na rozdíly mezi naším a holandským přístupem v péči o malé děti. Dlouholetá propracovaná tradice mateřského školství u nás zaručovala větší možnosti pro pracující rodiče. Už v době totalitního režimu nás nahlodávaly pochybnosti o správnosti jediného, oficiálně povoleného proudu výchovy. Stále se ptáme, zda i současný vývoj, umožňující maminkám pracovat, je skutečně ta nejlepší cesta i pro jejich děti? Kam směřuje společnost, kde převládá názor, že život a práce v do­mácnosti není zajímavá, ani přínosná?

V holandských podmínkách se svobodně vyvinula celá škála nabídek, jak se o malé děti starat. Není tam obvyklé, aby se ve školce vařilo a aby tam děti spaly. Provoz končí ve 13 hodin a pak se o děti musejí postarat rodiče. Na druhé straně si mohou vybírat z nejrůznějších útulků pro děti téměř od narození, ale ponejvíce jsou matky s dětmi doma až do školní zralosti. Velký rozmach tam zaznamenala zařízení s waldorfskou pedagogikou, podnícená anthroposofií Rudolfa Steinera. V nich se odráží komplexní pohled na člověka v propojení výchovných, zdravotních, sociálních i kulturních hledisek. Holandský standard se může stát dobrým podnětem k vyšší náročnosti na veřejné služby a zdravotní péči u nás.

Kniha nabízí anthroposofické poznání o člověku dovedené do praxe. Duchovní pohled na člověka nemusí být jen čistě filosofický, nebo tajemný, ale zde je tento pohled zcela konkrétní s praktickými důsledky pro každodenní život. Zohledňuje staré zkušenosti i reálné ­potřeby dneška i když nechává dostatečný prostor k vlastnímu rozhodování. Není svázána jednostranností materialistického přístupu ani ideovými dogmaty.


Přeji všem čtenářům, aby v knize nalezli potřebné odpovědi na záhady výchovy a vážili si i nezodpovězených otázek, které jim jejich dítě přináší. Povedou nás, dospělé, k možnosti lidsky růst a nacházet sama sebe.

Hana Hajnová, Turnov

 

 

 

Vyprávění a předčítání

Když dítě začne mluvit a pojmenovávat svět, může vedle muzikálně-rytmického aspektu písniček a říkanek začít hrát roli i obsah řeči v podobě vyprávění nebo při prohlížení knížky. Dětem se líbí, prohlíží-li si stále stejnou knížku nebo vyprávíme-li tentýž příběh. Tato potřeba opakování zůstává po celé období vývoje malého dítěte.

 

Mezi vyprávěním a předčítáním je rozdíl. Pokud příběh vyprávíte, dítě naslouchá a používá výhradně svou fantazii, aby příběh zhmotnilo. Děti si donekonečna vychutnávají příběhy, které dospělý sám vymyslí. Nejlepší je, když se v příbězích vyskytují stejné postavy a za­žívají stále nové věci. Inspiraci můžete získat, budete-li se dobře dívat a naslouchat tomu, co dítě během dne prožívá. Pro malé dítě není zapotřebí ve vyprávění používat příliš mnoho variací. Základ by měly tvořit stále stejné postavy, stejné slovní obraty a intonace a kolem nich můžete vymýšlet obměny a překvapení. Překvapení činí příběh napínavým. Dítě pokaždé znovu cítí vzrůstající napětí; možná bude příběh dokonce trochu strašidelný, ale naštěstí to dobře dopadne a pak se ozve úlevný vzdech, i kdybyste to vyprávěli posté!

 

Při předčítání používáme knihu, nejdříve knihu s obrázky bez textu, u kterých sami něco vyprávíme. Na obrázcích jsou často lidé a zvířata, nebo předměty a děje. Poprvé v dětském životě vzniká kombinované vnímání obrázku a slova. Jen stálým opakováním stejných slov se dítě učí, že jistá slova nebo věty patří k určitému obrázku. A to je krok vpřed v dětském vývoji!

 

Následuje ilustrovaná knížka, ve které jsou obrázky doplněné textem. Asi ve čtyřech letech je dítě tak daleko, že dokáže udržet nit příběhu předčítaného z knihy.

 

Při používání knih je třeba, aby i ilustrace odpovídaly věku dítěte. V seznamu literatury je uvedeno několik obrázkových knížek, jejichž ilustrace odpovídají bohatému fantazijnímu světu dítěte.

 

Vyprávění a předčítání přivádí dítě do kontaktu s ja­zykem. Již dříve jsme zdůraznili důležitost rozvoje řeči pro vývoj myšlení. I předčítáním a vy­právěním můžeme k tomuto rozvoji přispět. Čím starší dítě, tím bohatší může být jazyk, který používáme. Můžeme dítě nechat „ochutnávat“ slova, která se v běžné řeči příliš nepoužívají. Tak mu pomáháme poznávat jemné odstíny jazyka a dítě tak může postupně samo nacházet takovéto nuance.


Poslouchání příběhů na kazetě nedokáže nahradit skutečné vyprávění. Nevidíme toho, kdo vypráví, nemluvě o tom, že mu nemůžeme sedět na klíně, nevidíme jeho mimiku a intonace je pokaždé přesně stejná.


Pro některé děti je předčítání důležitější než pro jiné. Pro děti velmi živé může být čtení knížky základem pro to, aby se naučily klidně poslouchat. Ale pro děti, které chtějí všemu porozumět, které s wvámi stále chtějí mluvit a u všeho se ptají „proč“, může předčítání tuto stránku ještě posílit, a bylo by možná více na místě hledat činnosti, které s dítětem můžete dělat, jako něco vyrábět, opracovávat dřevo nebo modelovat, pracovat v zahradě nebo chodit do lesa.

 

* * *

 

 

Brožovaná kniha s ilustracemi, původní cena 218 Kč, sleva 20 %, ušetříte 44 Kč

 

Nové upravené vydání skladem!