Pozvánky

K O N F E R E N C E

 

Půda jako živá bytost

 

Téma setkání je podpora a možnosti ozdravení půdy (Země)

Datum: 23. května 2015
 

Místo: Klášter sv. Voršily, Kutná Hora

 

 

P R O G R A M

09.30    Sraz účastníků, snídaně z přinesených dobrot

10.00    Slavnostní zahájení, chvíle ztišení při recitaci:

           Jaroslav Lenhart – O půdě a zemi

10.10    Martin Starý – Úvodní slovo starosty města Kutná Hora


10.15    Radomil Hradil - Křest knihy, představení knihy

              Půda – zdravá, živá, úrodná;

 

              povídání o tom, jak se vyvíjel pohled na (živou) půdu a co je živá půda

 

10.50    Alena Malíková – Projekty Bioinstitutu k mezinárodnímu roku půd

11.10    Jan Mojžíš – Naše země; netradiční pohled na půdu okolo nás

11.40    Petr Janát Dolista – Zdravá půda, zdravá tradice

12.00    Společný oběd + diskuze

13.00    František Matoušek – Já a půda, se kterou hospodařím

13.20    Petr David – stav ekologického zemědělství v ČR

13.30    Aleš Svoboda – Půda a Lidé, Hmota a Duch

14.10    Přesun do vinice U všech svátých, kopec Sukov

14.20    Projekt výsadby lip – představení projektu výsadby lip (projekt České konference)

14.30    Anežka Janátová – Svatojánská hra, divadelní hra o elementárních bytostech

 

              (areál vinice U všech svátých)

               Prohlídka statku Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o.

16.00    Degustace biodynamických vín a biodynamických produktů volná diskuze...

  0.00    Ukončení setkání