ROZEBRÁNO!

 • Stránky: « Předcházející 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Následující »
 • Dilo získává přátele (2)

  ROZEBRÁNO!

  Horace Dobbs, vědec, který se mnoho let zabýval výzkumem lidského mozku, se ve svých knihách snaží rozvíjet a vyvolávat v dětech proces představování, který probíhá v úzkém spojení s dalšími psychickými procesy: s fantazií, s myšlením, s pamětí, s emocemi. Toto pozitivní psychické naladění má velmi dobrý vliv na komunikační a pohybový projev dětí a navíc úspěšně rozvíjí jejich kreativitu.

   

  Vázaná, dvě barvy (duplex), ilustrace, počet stran 128, velký formát 23 × 16 cm, běžná cena 190 Kč

  vyprodáno

  Cena:0.00
 • Smyslově morální účinek barev – Goethe

  ROZEBRÁNO!

  V povědomí většiny lidí J. W. Go­e­the žije jako bás­ník a pře­de­vším jako tvůrce Faus­ta. Tato knížka při­blí­žu­je čte­ná­řům 6. část Go­e­tho­vy Na­u­ky o bar­vách a zdůrazňuje ze­jmé­na ob­jek­tiv­ní úči­nek ba­rev na citový ži­vot. Go­e­tho­vy pod­ně­ty mo­hou na­jít nové vy­u­ži­tí ne­jen v sou­časné umě­lec­ké tvor­bě a pe­dagogice, ale ta­ké v terapii psychic­kých po­ruch.

  Předmluva: Jan Dostal.

   

  První vydání rozebráno, v prodeji je nyní dotisk.

  Brožovaná, původní cena 138 Kč


  Rozebráno!

  Cena:0.00
 • Theosofie

  ROZEBRÁNO!

  Theosofie je první knihou Rudolfa Steinera obsahující soustavu základních pojmů. O tyto základní pojmy pak mohl v následujících letech opřít svůj výklad o dalších, vyšších oblastech nadsmyslna, jak to dokládají jeho spisy i nesčetné cykly jeho přednášek. V dějinách lidstva to byl vůbec první pokus objasnit nadsmyslové skutečnosti průhlednými, vědomě plně uchopitelnými myšlenkami.  * Jan Dostal

  Z obsahu:

   

  • O člověku  a jeho skutečné podobě
  • Znovuvtělování ducha a osud
  • Tři světy
  • O myšlenkových formách a lidské auře
  • Stezka poznání

   

  Vázaná, počet stran 168, cena 238 Kč

   

  Vyprodáno

  Cena:0.00
 • Tataťukova cesta ke Krystalové hoře * Putování za písničkou

  ROZEBRÁNO!

  Jakob Streit vypráví o putování skřítka Tataťuka přes sedmero hor a údolí, v nichž číhají zlomyslní koboldi. Podaří se mu překonat všechny nástrahy a donést krystal pro trpasličího krále? Leckterý skřítek už tuto strastiplnou pouť vzdal...

  Druhý příběh je od waldorfské pedagožky Kateřiny Josífové. Skřítek Kvítek se seznámí s Lejskem a vydá se do teplých krajů. A děti se při tom naučí pískat na flétničku několik písniček.
   
  Vázaná a ilustrovaná kniha, větší formát 23 × 16 cm, cena 220 Kč
   
  Vyprodáno!
   
   
  Cena:0.00
 • By nám neuletěly včely…

  ROZEBRÁNO!

  Dokumentární film (s bonusy) nejen o medu, ale také o přirozeném chovu včel a anthroposofickém pohledu na včelu a med. DVD obsahuje film s názvem „by nám neuletěly včely“ (délka 56:22) + bunusy „K filmu“ (24:59) a „Medování(8:59).

   

  Film ke shlédnutí online zde: https://www.youtube.com/watch?v=akiTbgMxbOE


  Film shlédnete online, není skladem

  Cena:0.00
 • Esoterní hodiny 1904–1909

  ROZEBRÁNO!

  Záznamy z esoterních hodin mají v díle Rudolfa Steinera zvláštní postavení. Vedle přednášek pro veřejnost a přednášek pro členy Anthroposofické společnosti hovořil Rudolf Steiner při různých příležitostech také k úzkému okruhu svých esoterních žáků v tzv. esoterních hodinách. Dával jim zde pokyny k meditacím a různým duchovním cvičením, vysvětloval jim ty nejintimnější otázky spirituálního života. Čtenář v knize najde záznamy z téměř šesti desítek esoterních hodin a pěti přednášek z let 1904 až 1909. Věříme, že kniha poslouží duchovně usilujícím čtenářům jako užitečná pomůcka pro jejich vnitřní práci. 

  „Svatost této hodiny byla nepopsatelně krásná. Rudolf Steiner zde působil zcela jako posel vyššího světa. Tento dojem je nezapomenutelný. Co k nám tenkrát promlouval, spočívá vskrytu v hlubinách našich duší, nebo lépe řečeno, dále to v nich působí. Nebyl mezi námi asi nikdo, kdo by necítil nesmírnou vděčnost, ale také vřelou sounáležitost s tímto nejjedinečnějším ze současných lidí. Tento pocit však neměl nic společného se závislostí, nesamostatností nebo dokonce nesvobodou.“ 

  Ludwig Kleeberg

  Vázaná kniha, 304 stran, cena 360 Kč

  Kniha není skladem
  Cena:0.00
 • Okultní fyziologie

  ROZEBRÁNO!

  Duchovní věda nám umožňuje spojit všechny fyziologické procesy v lidském organismu s naším věčným určením. Jestliže pro nás duchovní věda nebude pouhou teorií, pouhým abstraktním poznáváním, ale skutečným poznáním, bude nám ukazovat, že jako lidé nestojíme pouze na fyzické Zemi, ale že náležíme k celému vesmírnému systému. 
  Ve světě se nic neztratí. Co na Zemi lidské duše získají jako plody, to přenášejí do věčnosti.

  Před sto lety, v roce 1911 přednesl Rudolf Steiner v Praze přednáškový cyklus nazvaný Okultní fyziologie (o skrytém nadsmyslovém základu orgánů a životních procesů), který je základem anthroposofické medicíny. Téma si zvolil přímo Rudolf Steiner, který přednášel určitá témata v určitých městech. Je známo, že viděl v auře Prahy duchovní impulzy pro lékařství budoucnosti.


  Vázaná, počet stran 224, běžná cena 248 Kč, sleva 10 %, ušetříte 25 Kč

  VYPRODÁNO
  Cena:0.00
 • Duše rostlin

  ROZEBRÁNO!

  Duše rostlin –  Radomil Hradil 

  Samotný název knihy napovídá, že autor zvolil k říši rostlin netradiční přístup. Autor pokračuje v linii, kterou započal Goethe svou Naukou o metamorfóze, a dále nás vede cestou, kterou nám dal R. Steiner, kdy jevy přírody nepozorujeme pouze zevně, ale  pronikáme do nitra rostlin, abychom objevili skryté síly života. Kniha obsahuje mnoho cvičení, která nás vybízejí k samostatné práci, přinášející nám nejen zajímavé výsledky, ale také zesílení našich duševních sil.

  Počet stran 136, vázaná, barevná příloha, cena 240 Kč

   

  Kniha není skladem

   

   

  Cena:0.00
 • Chléb sám Tě neživí

  ROZEBRÁNO!

  Jídlo je podobné procesu poznávání. Co jiného je poznání, než vstup skutečnosti, jež dosud není mnou do mého nitra? Vnímám-li nějakou věc, stávám se jí. Poznání je pokrm duše, a to je analogie k jídlu každodennímu. Tato knížka obsahuje nejrůznější průpovědi a modlitby, často i spolu s hudebně-notovým zápisem nápěvu.

   

  Knihu uspořádal Radomil Hradil

   

  Vázaná, dárkový formát, počet stran 112, fotografie, ilustrace, cena 160 Kč

   

  Vyprodáno!

  Cena:0.00
 • Stránky: « Předcházející 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Následující »