ROZEBRÁNO!

 • Stránky: « Předcházející 1 2 3 4 5 Následující »
 • Člověk a substance

  Lékařství, psychologie|Zdravý životní styl|ROZEBRÁNO!

  Člověk a substance – Rudolf Hauschka 

  Dlouho očekávaná kniha známého autora pojednává o souvislosti mezi hmotou a duchem a obsahuje mimo jiné následující témata:


  •    které prvky nejvíce působí na zdraví člověka
  •    jak působí na člověka nerostný kříž a prvkový kříž atmosféry
  •    terapeutické použití kovů
  •    poměr látek k utvářejícím silám rostlin
  •    podstata vitamínů    

  •    chemické chování látek
  •    jedovaté a výživné rostliny
  •    nový pohled na substance planety Země

   

  Počet stran 326, vazba, obvyklá cena 258 Kč – není skladem!

   

  Rozebráno!

  Cena:0.00
 • Člověk a vesmírné slovo

  Příroda|ROZEBRÁNO!

  R. Steiner

  Chystá se nové vydání.
  Cena:0.00
 • Domácnost - péče o život

  Domov, rodina, výchova|ROZEBRÁNO!

  Technizace prací v domácnosti způsobuje mizení znalosti základních činností udržujících život a vznikání závislosti na výrobcích. Autorka zkoumá, jaký smysl může mít domácnost pro dítě v prvních sedmi letech nebo pro školáka a pro dítě v pubertě. Jaké možnosti individuálního vývoje nám může domácnost nabídnout? Co můžeme v domácnosti objevovat, čemu se můžeme naučit? Jaké možnosti vývoje nabízí muži nebo ženě a jaký význam to má pro celou společnost?

  Kniha není skladem
  Cena:0.00
 • Eurytmie jako viditelná mluva

  Terapie uměním, hudbou, barvami|ROZEBRÁNO!

  Eurytmie vede člověka k tvoření gest spjatých s jeho nehlubším prožíváním, k pohybům, které uvolňují duševní strnulost a jsou schopné rozpouštět bezděčné dobové předsudky i navyklé citové reakce sugerované dobou.


  Eurytmie ve školách vede k intenzivnější vnímavosti pro řeč, čímž vrací do lidských rozhovorů možnost hlubšího vzájemného porozumění. Eurytmie je skutečně jedním z nejmocnějších prostředků k záchraně kultury ve věku informačních technologií. Proto je třeba si přát, aby se s ní seznámilo co nejvíce lidí. Přispěje k tomu i tato kniha, zachycující základní kurz tzv. hláskové eurytmie.

  Cena:0.00
 • Páté evangelium

  Iniciační poznání|O člověku a moudrosti poznání|ROZEBRÁNO!

  Tato kniha obsahuje přednášky Rudolfa Steinera, jejichž hlavním tématem je popis událostí ze života Ježíše Krista, které nejsou zahrnuty v čtyřech kanonických (případně ani v dalších) evangeliích.

  Tyto přednášky zaujímají v celém přednáškovém díle Rudolf a Steinera zvláštní, jedinečné postavení, což bude moci potvrdit každý, kdo se s nimi blíže seznámí. Jejich jedinečnost je dána jednak jistou posvátnou úctou, s níž Rudolf Steiner promlouvá o životě Ježíše Krista, jednak metodou, jíž získal sdělované poznatky. Podle jeho vlastních slov se v tomto případě nejedná o ten druh duchovně vědeckého bádání, kterým postupuje v ostatních případech, ale o přímé čtení v kronice Akáša.

  Výjimečný je i obsah těchto přednášek a Rudolf Steiner opakovaně vyzývá posluchače, aby ke sdělovaným poznatkům přistupovali s náležitou pietou.

   

  Vázaná kniha, 304 stran, běžná cena 298 Kč

   

  Vyprodáno

  Cena:0.00
 • Tři úvahy o podstatě vody

  Příroda|ROZEBRÁNO!

  Tři neortodoxní badatelé v oblasti vody se každý svým způsobem a z trochu jiného hlediska zamýšlejí nad podstatou vody a jejím významem pro život na zemi, včetně některých praktických důsledků pro každodenní život člověka. O podstatě vody v přírodě. Voda - zprostředkovatelka života. Způsoby proudění vody a jak souvisí se životem.
  Cena:0.00
 • Musica humana – úvod do muzikoterapie

  Terapie uměním, hudbou, barvami|ROZEBRÁNO!

  Anthroposofickou muzikoterapii, předklá­danou v této knize, můžeme uplatnit ve škol­ství, v nemocnicích, v terapeutických zařízeních, v dětských domovech či v domovech pro seniory. Je vhodná i pro zdravé lidi, kteří vědomě hledají kompenzaci jednostranného života ve svém povolání. Aktivní muzikoterapie uspořádá a obnoví jejich tělesné, duševní a duchovní síly.


  Hodí se i pro lidi, kteří se chtějí rozejít s chronickou nemocí nebo tendencemi onemocnění tělesné či duševní povahy. Pravidelným terapeutickým cvičením posílí své vnitřní síly a znovu získají zdravou rovnováhu. Léčebná podstata hudby je důležitá pro ty akutní pacienty, kteří se staví k ukončení svých potíží velmi pasivně. Pacientům, kteří po nehodě ztratili vědomí (poranění mozku apod.), se hudba stane mostem k vlastnímu duševnímu životu a k získání nové životní vůle ke spojení se svým tělem.


  Dětem, které jsou ve svém vývoji tělesně nebo duševně handicapované, pomáhá nacházet nové vývojové kroky nejen k naslouchání, ale také k tvořivé vlastní hře.

   

  Počet stran 192, cena 172 Kč (obvyklá cena 214 Kč, sleva 20 %, ušetříte 42 Kč)

  Kniha není skladem

   

  Cena:0.00
 • Dcera Gáie - Znovuzrození božského ženství – Marko Pogačnik

  Příroda|ROZEBRÁNO!

  Je čas, abychom přestali planetu Zemi považovat za mrtvé ves­mírné těleso a poznali ji jako bohyni Gáiu. Marko Pogačnik nám v této knize nabízí své osobní zkušenosti s Bohyní, s bož­ským ženstvím, s ženskou Spasitelkou Liberatrix a pomocí řady cvičení nás vede k prožitku Gáie. Spolu s autorem ke svému pře­kvapení zjišťujeme, že dávná Matka Země se proměnila v pa­nenskou Bohyni, v dceru Gáie, která se teď chce stát součástí našeho vědomí i našeho života.

  Vázaná kniha, 200 stran, běžná cena 208 Kč

   

  Vyprodáno
  Cena:0.00
 • Svatý Mikuláš

  Knihy pro děti|ROZEBRÁNO!

  Známý švýcarský pohádkář Jakob Streit vypráví příběh o prvním svatém Mikuláši, který skutečně žil.
  (Příběhy o darech a pomoci svatého Mikuláše)

   

  Vázaná, obvyklá cena 138 Kč

   

  Vyprodáno! V roce 2014 se chystá nové vydání...

  Cena:0.00
 • Stránky: « Předcházející 1 2 3 4 5 Následující »